Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Děčín VI

Klostermannova 1474/11, Děčín VI 40502
https://ctyrimedvedi.cz

Vítáme vás na stránkách školek MŠ KLOSTERMANNOVA, MŠ MOSKEVSKÁ, MŠ THUNSKÁ A MŠ KRÁSNÝ STUDENEC 1. Název: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 1. 2003, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV. Více informací - Povinně zveřejňované informace

Komentáře

Přidejte svůj názor