Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Děčín II

Riegrova 454/12, Děčín II 40502
https://www.zstrebenice.cz

ZŘIZOVATEL MATEŘSKÉ ŠKOLY: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Naše mateřská škola má dvě pracoviště: Riegrova a Pohraniční v Děčíně Pracoviště Riegrova: Osmitřídní mateřská škola (kapacita 184 dětí). Budova pavilónového typu. Škola je umístěna v klidové části města, v blízkosti MHD a spolu s rozlehlou zahradou v přírodním stylu, s travnatými plochami, vzrostlými stromy a keři, poskytuje dětem dostatečné pohybové vyžití. Okolí je vhodné k vycházkám. Často navštěvujeme i nedaleký lesní park. Třídy jsou moderně vybavené. O děti se stará vstřícný pedagogický i provozní personál. Děti se vzdělávají ve smíšených třídách. Fotky z naší MŠ naleznete ve fotogalerii. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - obě pracoviště Děti se vzdělávají v běžných třídách. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme podpůrná opatření na základě doporučení poradenského zařízení. O děti se stará kvalifikovaný pedagogický personál (speciální pedagogové a asistenti pedagoga) Pracoviště Pohraniční: Školka je umístěna ve staré zástavbě přímo v centru města, jen pár metrů od zastávky MHD. Kapacita školky je 70 dětí. Vzdělávají se ve třech třídách. Zahrada MŠ není rozlehlá, ale i přesto poskytuje dostatek prostoru pro pohybové aktivity. I děti z této školky často navštěvují nedaleký lesní park. O děti se stará vstřícný pedagogický a provozní personál. Děti se vzdělávají ve dvou částečně smíšených třídách. Třetí třída je určena pro děti s odkladem školní docházky a "předškolákům". Do této třídy jsou děti zařazovány dle zájmu rodičů. . Fotky školky naleznete ve fotogalerii. Provozní doba - obě pracoviště: Pondělí: 06.00-17.00 Úterý: 06.00-16.15 Středa: 06.00-17.00 Čtvrtek: 06.00-16.15 Pátek: 06.00-16.00 Obě pracoviště spolupracují s ostatními organizacemi města např: Plavecká hala (plavecký výcvik), Zámek Děčín (tradiční zdobení stromečků dětí a rodičů – stromečky vždy zdobí vánoční trh), základní školy v okolí MŠ (návštěvy předškoláků v 1. třídách) atd. NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍ VŠICHNI Z MŠ RIEGROVA A POHRANIČNÍ Dle § 28 a § 28a zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Schválený rozpočet městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2023 ZDE Schválený rozpočet na rok 2020 městem zřízené příspěvkové organizace ZDE Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 - 2025 ( plán výnosů a nákladů ) městem zřízené příspěvkové organizace naleznete ZDE Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2023 ZDE MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE ZAPOJENA DO PROJEKTU: Škola pro všechny II více informací naleznete ZDE

Komentáře

Přidejte svůj názor