Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Davle

Jílovská 21, Davle 25206
http://www.mssovicka.cz/

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle s docházkou od 1.9.2023 Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád. K předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí: 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2023 a mají trvalý pobyt v městysu Davle 2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2022 dovrší věk nejméně 3 let. 3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli. 4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy. 5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2. Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy. V Davli 3.4. 2023 PaedDr. Jarmila Jarůšková ředitelka MŠ Davle

Komentáře

Přidejte svůj názor