Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola dánského typu

Libkovská 1069, Praha 10 - Hostivař 10200
https://nejlepsi-skolky.cz

O nás „Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“ (Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech, Robert Fulghum) Naše školka byla otevřena v září 1982, najdete ji na sídlišti Košík mezi lesoparkem Hostivař a ekologickým centrem Toulcův Dvůr. Od roku 1993 jsme právním subjektem, příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je MÚ Praha 15. Naše mateřská škola je pětitřídní, maximální počet zapsaných dětí je 132, ve všech třídách jsou děti věkově smíšené. V září 2016 byla otevřena nová třída (třída "E") v ul.Tesaříkova 1027, a v září 2017 byla otevřena druhá nová třída (třída "D") ve stejném objektu. Přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let, děti jiných národností. Rádi bychom přijímali děti, jejichž rodiče mají o naší školku zájem. Současná legislativa ukládá přijímat děti ze spádové oblasti Prahy 15. Přednostně přijímáme děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dosáhne-li věku 5 let před začátkem následujícího školního roku). Výchovně vzdělávací práce Dánský výchovný systém zaručuje absolutní respektování dětských práv, děti nejsou ničím a nikým zbytečně omezovány, mají dostatek prostoru, inspirujících hraček a pomůcek, jsou vedeny pedagogy, kteří jim mají co nabídnout, podporují sebevědomí dítěte a dávají mu prostor k seberealizaci.

Komentáře

Přidejte svůj názor