Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Cheb

Osvobození 1218/67, Cheb 35002
http://www.adventureschool.cz

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCÍCH ČERVENEC A SRPEN 2023 ČERVENEC 2023 MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA V OMEZENÉM PROVOZU Z DŮVODU VYKONÁVÁNÍ NEZBYTNÝCH OPRAV A ÚDRŽBY. PROSÍM SDĚLTE POŽADAVKY NA DOCHÁZKU PANÍ UČITELCE NEJPOZDĚJI DO 31.05.2023. SRPEN 2023 MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA. V PŘÍPADĚ POTŘEBY LZE PŘEŘADIT DÍTĚ DO MŠ CHEB, DO ZÁTIŠÍ 3 (SKALKA). POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘEŘAZENÍ DÍTĚTE VYPLŇTE PÍSEMNĚ ŽÁDOST, KTEROU ODEVZDÁTE V KANCELÁŘI NAŠÍ ŠKOLY NEJPOZDĚJI 31.05.2023. ZÁROVEŇ V HOTOVOSTI UHRADÍTE ŠKOLNÉ 500,- Kč A ZÁLOHU NA STRAVNÉ. Zvýšení cen stravného od 01.05. 2023 Zvýšení stravného od 01.05.2023 Zápis do mateřské školy 2023 Vážení rodiče, ve dnech 10. – 21.4.2023 bude probíhat elektronický předzápis pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy. Kliknutím na tento odkaz můžete přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-osvobozeni Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ ve dnech řádného zápisu. Elektronický předzápis neznamená přijetí dítěte do MŠ. Je nutné se dostavit v termínu řádného zápisu i s dítětem, vyplněnou a lékařem potvrzenou žádostí do naší mateřské školy. Termín řádného zápisu je 02. – 04.05.2023 v čase od 8,oo do 13,00 hodin V případě, že nevyplníte žádost v elektronickém předzápisu, je možné si žádost osobně vyzvednout v kanceláři školy nebo stáhnout zde: Žádost k zápisu Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Cheb, Osvobození 67, příspěvkové organizace pro školní rok 2023/2024: děti, které k 31.8.2023 dovrší 5 let a jsou ze spádové oblasti děti, které nejpozději k 31.8.2023 dovrší 4 let a jsou ze spádové oblasti děti, které nejpozději k 31.8.2023 dovrší 3 let a jsou ze spádové oblasti děti se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením SPC jsou přijímány na třídy zřízené dle § 16 odst. 9 do naplnění kapacity třídy děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti, budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity O přijetí NEROZHODUJE pořadí podané přihlášky. O přijetí dítěte do mateřské školy a umístění dítěte do třídy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a v souladu se školskými právními předpisy, zejména školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka rozhoduje o přijetí vždy tak, aby nepřekročila stanovené maximální počty dětí ve třídě a zajistila optimální podmínky pro vzdělávání. Žádostem budou přidělena registrační čísla, která obdrží rodiče po uzavření přijímání přihlášek SMS zprávou. Výsledky o přijetí budou zveřejněny obvyklou formou (vyvěšení v MŠ, webové stránky) do 30 dnů od ukončení zápisu. Výsledky o nepřijetí budou zasílány doporučeně poštou na adresu zákonného zástupce do 30 dnů od ukončení zápisu. Těšíme se na Vás i Vaše děti Kolektiv mateřské školy Uskutečněné akce pro rodiče s dětmi Den dětí – šašci 2022 Pasování na školáky 2022 “VEZMI MĚ VEN“ PROJEKTOVÝ TÝM ERASMUS+ POTVRZENÍ O ÚČASTI Tento certifikát je udělen Mateřské škole Cheb, Osvobození 67 Jako uznání účasti na TÝDENNÍ KAMPANI “VEZMI MĚ VEN“ vezměme děti ven, 22. – 26. listopadu 2021 v rámci projektu ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA201- 060775, Vzdělávat se venku – podpora dovedností předškolních manažerů v oblasti venkovního vzdělávání a péče. TAKE ME OUT II. – Šťastné dětství se odehrává venku – KROK VÝŠE Mateřská škola je zapojena od 01.09.2021 do realizace projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Zde k nahlédnutí: Publicita – plakát „Vstávej sluníčko, vstávej a hřej, krásně je na světě, nezhasínej. Usměj se do rosy a kdo tě poprosí, úsměv mu dej, srdce zahřej. Rozsviť se sluníčko, zahřej nás maličko, chceme si u tebe chviličku hrát, ve tmě a bez tepla budeme se bát. Směje se sluníčko na ten náš svět, jasné a kulaté, zlaté jak med. Světlo a teplíčko, to naše sluníčko vykouzlí hned, pro celý svět.“ Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Pastýřská 4,Cheb Příspěvková organizace Karlovarský kraj Zřizovatel: Město Cheb- odbor školství, tělovýchovy a kultury Prohlášení o přístupnosti

Komentáře

Přidejte svůj názor