Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Cheb

Do Zátiší 3, Cheb 35002
http://www.obec-hlizov.cz

CHARAKTERISTIKA MŠ Mateřská škola je typizovaná budova postavena na sídlišti Skalka. Dva pavilony, spojené prosklenou chodbou jsou obklopené udržovanou školní zahradou. V dolním pavilonu jsou zařízeny tři třídy: v přízemí třída Motýlci, třída Krtečci a v prvním patře třída Sluníčka. V přízemí horního pavilonu se nachází hospodářská část školy: školní kuchyně, prádelna, mandlovna a příslušné sklady. V prvním patře jsou z prostor bývalých jeslí zařízeny dvě třídy pro menší počet dětí: třída Koťata a třída Medvídci. Škola je v provozu od roku 1978 a od 1.1.2003 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost za věci z těchto vztahů vyplývající. Jsme klasickou mateřskou školou, podporující všestranný rozvoj dítěte. Snažíme se aby se děti v naší mateřské škole cítily spokojeně a to zejména na základě uspokojování základních lidských potřeb a individuálního přístupu ke každému dítěti. Vytváříme dětem co nejvíce podnětné prostředí, zajímavé a bohaté na obsah, aby mohlo docházet k rozvoji celé osobnosti každého dítěte. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, stejně jako vlastní zájem dítěte poznávat nové, porozumět sám sobě i světu, který jej obklopuje.

Komentáře

Přidejte svůj názor