Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Charlese de Gaulla

Charlese de Gaulla 18/832, Praha 6 - Bubeneč 16000
http://zs.kasphory.cz

Program a aktivity Hlavním cílem nás všech je připravit děti na realitu života a spoluprací s rodinou vytvořit pohodové prostředí pro individuální rozvoj dětí. Chceme, aby děti prožily v MŠ šťastné dětství se vším všudy. Škola má zpracován svůj vlastní program, který každým rokem aktualizuje. Program naší mateřské školy tvoří měsíční témata a projekt např. Pravěk, Večerníček, Pohádky ze světa, Etiketa apod. Škola má zpracován program s názvem „S radostí a rozhledem – do světa se rozejdem“, který se odvíjí od rámcového plánu pro mateřské školy. Při naplňování programu se opíráme o metodické materiály, poznatky ze školení, sebevzdělávání. V mnoha případech nás inspirují nápady rodičů i samotných dětí. Při práci s dětmi dbáme na to, aby se rozvíjely v oblasti komunikačních dovedností, sociálních dovedností, vedeme je ke zvyšování sebedůvěry a sebejistoty. Program v naší mateřské škole doplňují i specifická témata a projekty (např. Školka v ledu, Eskymáci na kajaku, Vesmír), které rozvíjejí hlavní myšlenku. Škola má zpracován program proti šikaně, chováme se ekologicky. Mnoho činností je spojeno s ročním obdobím a lidovými zvyky. Do programu zařazujeme i každodenní vycházky a sportování v přírodě (Stromovka) nebo na zahradě MŠ. Pro starší děti máme připraven celoroční projekt – Cesty za poznáním – poznáváme Prahu, přírodu, chodíme na výstavy apod.

Komentáře

Přidejte svůj názor