Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Chaberáček

Protilehlá 235, Praha 8 - Dolní Chabry 18400
https://www.zsmsmilesovice.cz

Koncepce MŠ podporuje a doplňuje rodinnou výchovu. Cílem je zdravé, samostatné a spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti (rozvíjení zdravého způsobu života). Dítě, které vnímá své okolí a je s ním schopno aktivně komunikovat (rozvíjení aktivního přístupu k životu). ŠVP preferuje především estetickou výchovu a oblast ekologie, zaměřuje se na rozvíjení společenských a kulturních návyků. Velký důraz je kladen na rozvíjení sociálních vztahů a na individualitu každého dítěte (výchovně vzdělávací činnost se zaměřuje na osobnostní rozvoj jednotlivých dětí a na jejich zapojení do kolektivu).

Komentáře

Přidejte svůj názor