Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Český Brod - Liblice

Lstibořská 183, Český Brod - Liblice 28201
https://www.zsbechary.cz

Mateřská škola je umístěna na okraji města Český Brod, v části Liblice. Od 1. 4. 2012 je škola dvoutřídní pro děti ve věku od 2 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve starší budově na adrese Lstibořská 183 je určena nejvýše pro 18 dětí. Většinou se zde vzdělávají předškolní děti. V odloučeném pracovišti na adrese Školní 145 je zřízena třída pro 24 dětí, kde se v případě udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí může vzdělávat maximálně 28 dětí. Obě třídy jsou heterogenní, tedy věkově smíšené, ale většinou jsou děti rozděleny podle věku. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Starší budova poskytuje útulné, komorní, rodinné prostředí. Děti se vlastně učí a hrají si ve „vilce“. Třída, která funguje od roku 2012 je součástí objektu střední školy a poskytuje velké prostory, které mladší děti využívají pro „nespoutanou hru a pohyb.“ Součástí obou pracovišť jsou školní zahrady s průlezkami, houpadly a zahradním nábytkem. Obě pracoviště mají svou vlastní školní výdejnu, kam se strava dováží z Jídelny Český Brod, Bezručova. Naše školka je rodinného typu a poskytuje vzdělávání podle vlastního vytvořeného ŠVP PV, který navazuje na RVP PV. Snažíme se, aby vstup dětí do mateřské školy byl jak pro rodiče, tak pro děti samotné významným krokem v jejich životě a zároveň, aby celý, zpravidla tříroční, pobyt dítěte ve školce byl pro dítě šťastným, zážitkově obohacujícím obdobím. Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho osobní specifické potřeby ale i specifické potřeby dětství samotného. Veškeré činnosti a dění ve školce je postaveno na vzájemném respektování, na dodržování „Pravidel soužití“, na vlídném jednání. Rodiče a spolupráce s nimi je u nás vítána, a to nejen v rámci adaptačního programu.

Komentáře

Přidejte svůj názor