Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Česká Ves

Jesenická 98, Česká Ves 79081
https://www.msnadstolou.cz

Komplexní revitalizace zeleně v obci Česká Ves II. etap V letošním roce byla zahájena investiční akce s názvem „Komplexní revitalizace zeleně v obci Česká Ves II. etapa“. Předmětem této akce jsou sadovnické úpravy hřbitova a jeho okolí a dále sadovnické úpravy areálu Základní školy v České Vsi. V rámci hřbitova dojde k odstranění (kácení) nevhodných dřevin. Tyto dřeviny byly vybrány v rámci Arboristického a biologického zhodnocení dřevin, které bylo provedeno jako podklad při zpracování projektové dokumentace na tuto akci. Na tomto výkrese jsou vyznačeny dřeviny určené ke kácení (vyznačeno modrou barvou). Jedná se zejména o 11 ks javoru mléč, 1 ks jalovce obecného, 2 ks rododendronů a v neposlední řadě i kácení zeravu západního (túje), a to jak jedinců, tak i živého plotu umístěného hned za hroby. Ostatní dřeviny na hřbitově budou buď bez zásahu, nebo u nich bude proveden zdravotní, či výchovný řez, popř. tzv. řez na hlavu, který se zde již provádí. Kácení již započalo a bude pokračovat postupně až do 31.03.2023. Současně s tím bude prováděna navržená nová výsadba dřevin včetně založení květnaté louky apod. Součástí je i umístění nového mobiliáře – laviček. Mimo tento projekt hodláme, pokud nám to rozpočet obce dovolí, provést alespoň základní část cestiček (chodníků) či kolumbárium (výkres zde). Náklady na sadovnické úpravy hřbitova (mimo kácení, chodníků a kolumbária) jsou cca 1.428.000 Kč vč. DPH. Náklady na sadovnické úpravy v areálu základní školy jsou cca 1.490.000 Kč vč. DPH. Celkové náklady na sadovnické úpravy jsou tedy cca 2.918.000 Kč vč. DPH. Sadovnické úpravy zejména na hřbitově budou prováděny co nejšetrněji, a to s ohledem na tuto významnou lokalitu. ---

Komentáře

Přidejte svůj názor