Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Centrum

Velká Hradební 12/43, Ústí nad Labem 40001
https://www.vim-jmk.cz

Svou polohou vyhovuje rodičům dětí, kteří dojíždějí za prací do středu města z jiných částí města. Poloha školy nám umožňuje ve velkém rozsahu zpestřit pobyt dětí o akce , které probíhají v blízkých kulturních zařízeních. Školní vzdělávací program naší mateřské školy s mottem Školka plná zábavy se opírá o čtyřdílné kurikulum Doc. PhDr. Opravilové a PhDr. Gebhartové Jaro, léto, podzim, zima v MŠ a o publikaci Gabriely a Milady Přikrylových Hrajeme si od jara do zimy. Po seznámení se a prostudování publikace Miluše Havlínové, Elišky Vencálkové a kol pod názvem Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole jsme došly k názoru, že stávající ŠVP naší mateřské školy se v mnohém ztotožňuje s filosofií kurikula a proto jsme se rozhodly svůj ŠVP inovovat dle této publikace. Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě, které chápe a plně prožívá svět kolem sebe, má chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Vhodné, obsahově podnětné prostředí mu umožňuje dostatek prostoru pro spontánní aktivity. Má možnost projevovat se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Pestrost programu nám pomáhá rozpoznat případné nadání dítěte a rodičům tak napomáhá v jejich dalším směrování dítěte. Záměrem naší práce je připravit dítě během předškolního období, dle jeho možností, na vstup do dalšího života a vzdělávání. Dát mu zdravé sebevědomí a sebejistotu. Důležitým aspektem je prožitek dítěte. Našim hlavním dlouhodobým cílem je vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na tělesnou a duševní pohodu, umožnit jim dostatek volného pohybu, vytvořit dětem bezpečné sociální prostředí tak, aby se cítily v naší školce téměř jako doma. Velmi potřebné je dopřát dítěti pocit volnosti, možnost vlastního rozhodování, výběru hraček i činností. Foto školky: (vstup, třída Berušek, třída Včelek a třída Motýlků) Respektujeme i různou potřebu délky odpočinku. Vkusné, účelové a funkční vybavení školy umožňuje dětem vybrat si z volně přístupných hraček, hracích koutků, pomůcek i metodického materiálu. Rodinné a přátelské klima školy pozvolna přispívá k zdravému sebeuvědomování, získání sebedůvěry. Tím, že se děti vychovávají k dobru, získávají kladné životní hodnoty, pozitivní osobní vlastnosti jako je slušnost, ohleduplnost, snášenlivost. Kapacita školy, která vyhovuje požadavkům regionu, je stanovena na 75 dětí, které jsou rozděleny do tří skupin tak, aby bylo možno rozvíjet jejich schopnosti podle individuálních potřeb: Třída – Berušky Nejmladší děti, které si postupně přivykají na prostředí školy. Je pro ně připraven program i aktivity přiměřené věku. třída – Včelky a třída – Motýlci Navštěvují starší děti, které jsou rozděleny do dvou smíšených skupin tak, aby se mohly účastnit náročnějších aktivit, které jsou pro ně připraveny.

Komentáře

Přidejte svůj názor