Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Čeladenská beruška

, Čeladná 389 73912
https://zapisdoms.brno.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČELADENSKÁ BERUŠKA, P.O. Kdo jsme: Jsme státní mateřská škola, našim zřizovatelem je obec Čeladná. Školné činí 500,- Kč měsíčně Pracujeme ve vzdělávacímu programu Začít spolu, je pro nás závazný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Jsme zapojeni do mezinárodního programu Ekoškolka, jejímž koordinátorem v ČR je nezisková organizace TEREZA. Naše škola je blízká přírodě, věnujeme pozornost environmentální výuce, jsme zaměřeni na polytechnickou výchovu dětí a na osobnostně sociální výchovu dětí. To vše souzní s programem Začít spolu, ve kterém pracujeme a mezi jehož přednosti se řadí: podnětné prostředí, které svou pestrostí umožňuje maximálně rozvíjet potenciál dětí individuální přístup k dětem, respektování osobnosti dítěte, rozvoj na základě jeho předností tak, aby mělo chuť dále se učit způsob práce s dětmi, skupinová a kooperativní práce, vedoucí zejména k samostatnosti, tvořivosti, schopnosti řešit problémy spolupráce s rodinou, protože rodina je pro dítě to nejdůležitější a má nezastupitelnou roli Vize Mateřské školy Čeladenská beruška Ve vztahu k dětem: být průvodci dětí na jejich cestě za vzděláváním, rozvíjet jejich potenciál a citlivě reagovat na jejich potřeby Ve vztahu k zaměstnancům: vytvářet pracovní prostředí vybízející k dalšímu rozvoji a spokojenosti Ve vztahu k okolí: mít rodiče jako vítané partnery školy, spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi, zřizovatelem, zapojovat se a tvořit kulturní dění, ovlivňovat svým příkladem vztah k životnímu prostředí ŠKOLA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ

Komentáře

Přidejte svůj názor