Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Čehovice

Čehovice 93, Bedihošť 79821
http://zsms-javornik.cz

Vítejte na stránkách MŠ Čehovice Jednotřídní mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově uprostřed obce s přibližně 530 obyvateli. Je vzdálena 7 km od Prostějova, na trase Prostějov – Kroměříž. MŠ je jednotřídní s kapacitou 27 dětí ve věku 3 – 6 (7) let a děti různého věku se tedy vzdělávají společně v heterogenní třídě. V přízemí školy je šatna pro děti, v prvním patře se nachází prostorná třída s hernou a opticky oddělenou lehárnou, ředitelna a kuchyň pro výdej stravy. Strava je dovážena z nedaleké školní jídelny při MŠ a ZŠ v Bedihošti. Škola má víceletou tradici, klade důraz na vytvoření rodinného prostředí a využívá specifické podmínky a atmosféru vesnické mateřské školy. Výchovu a vzdělávání chápeme jako celistvý proces, ve kterém se snažíme být dítěti především průvodcem a pomocníkem. Vycházíme z principů vzdělávacího programu „Začít spolu“, důraz klademe na respekt k dítěti, vzájemnou důvěru, aktivitu, tvořivost, vlastní prožitky a zkušenosti. Dbáme na smysluplnost činností, jejich propojenost a návaznost. Využíváme prožitkové učení, zážitky, emoce, kooperativní učení při spolupráci ve skupině, situační učení s praktickými ukázkami, učení hrou i spontánní zájmy a aktivity. Zaměřujeme se na reálné činnostní učení v tzv. centrech aktivit. Centra aktivit jsou rozmístěna v prostoru třídy – herny, jsou funkčně vybavena pomůckami, které jsou dětem lehce dostupné a s odpovídajícím zaměřením – ateliér, písmena a čísla, zkoumání, dílna, manipulační hry, stavebnice a kostky, námětové hry, knihovna, divadlo, kuchyňka. Děti mají možnost volby a jsou vedeny také k odpovědnosti za svůj výběr a k dokončení činnosti, učí se se přirozeně tím, že si hrají a pracují s různými materiály a předměty v centrech, navzájem se pozorují, napodobují a spolupracují. Mateřská škola má k dispozici přilehlou školní zahradu, která je vybavena zahradními herními prvky, pískovištěm, dětským altánkem a venkovní kuchyňkou. Součástí je také venkovní učebna, která je vybavena pro kreativní tvoření, zkoumání a pozorování v přírodě. Častým cílem vycházek a zdrojem poznávání je krásná okolní příroda, potok, rybník i naučná stezka.

Komentáře

Přidejte svůj názor