Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Býkovice

Býkovice 59, Lysice 67971
http://www.msbykovice.cz

Na jaře 1937 se začalo se stavbou nové školní budovy. Plány na stavbu vypracoval stavitel Jindřich Kachlík z Lysic, návrh na vnitřní uspořádání dal okresní školní inspektor Alois Menšík a stavbu provedl stavitel Josef Jalový z Blanska. Celkové náklady na novostavbu činili v tehdejší měně 244 129,90 Kč. V roce 1938 byla škola dostavena a sloužila jako ZŠ pro první až pátý ročník, tzv. jednotřídka. Od 1. května 1938 do roku 1969 zde působil jako učitel Bohumil Ondra, který se velkou měrou podílel na vedení obecní kroniky po celé období působení na ZŠ. Během uplynulých několika desetiletí škola zodpovědně vychovala několik generací, dala všem základní vzdělání, usilovala o povznesení obce a dbala svérázu vesnice. Vlivem úbytku místního obyvatelstva však roku 1978 skončila v Býkovicích působnost ZŠ a v letech 78 – 80 byla přebudována na zařízení mateřské školy které plní svoji funkci dodnes.

Komentáře

Přidejte svůj názor