Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou

Čs. armády 485, Budišov nad Budišovkou 74787
http://www.ddmpraha5.cz

O nás Mateřská škola Budišov nad Budišovkou se nachází v pohraniční oblasti okresu Opava a má již dlouholetou tradici. Byla postavena českým farářem panem Horákem a byla majetkem farní obce katolické. Ve zdejší mateřské škole se začalo vyučovat 1. září 1945. Škola prošla mnoha rekonstrukcemi. Disponuje dvěma budovami, z nichž jedna se nachází v Budišově, druhá v nedaleké vesnici Svatoňovice. Mateřská škola je pětitřídní, včetně třídy ve Svatoňovicích, která se stala v roce 2000 odloučeným pracovištěm. Budova v Budišově má 4 třídy, 2 samostatné lehárny, jídelnu, hernu na cvičení a prostornou školní zahradu, která je dostačující pro volný čas a pohybové aktivity. Budova školy ve Svatoňovicích má jednu třídu s prostornou hernou, samostatnou lehárnu a prostornou školní zahradu. Každoročně se plánuje modernizace prostor mateřské školy. Zřizovatelem budovy Budišov n./B. je Město Budišov nad Budišovkou, zřizovatelem budovy ve Svatoňovicích je Obecní úřad Svatoňovice. Oba zřizovatelé se dle svých možností podílí na provozu mateřské školy a její modernizaci. Spolupráce s oběma subjekty je vstřícná a zakládá se na vzájemné spolupráci. Naší snahou je, aby „trojúhelník“ zaměstnanec – dítě – rodič – byl provázen a protkán porozuměním a dobrými vztahy, aby naše mateřská škola působila na všechny děti i rodiče přátelským a klidným dojmem. CÍLE A ZÁMĚRY MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: „Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím.“ Posláním naší mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, osvojení si základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporujeme rodinnou výchovu a poskytujeme dětem příležitost k aktivnímu učení v laskavém a bezpečném prostředí. Probouzíme v dětech zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a nacházet krásy přírody. Jednou z našich priorit se stane ekologická výchova a ochrana životního prostředí, jako nedílná součást života dětí v mateřské škole. Posilujeme radost a potřebu poznávat i ochraňovat přírodu živou, učíme se objevovat krásu a neničit přírodu neživou. Podporujeme charitativní činnost – pomoc opuštěným pejskům v útulku. Klademe si za cíl, vytvořit dětem takové podmínky, aby se děti cítily v mateřské škole dobře, spokojeně a získávaly nejen mnoho zajímavých zážitků, ale také vše, co potřebují pro svůj život a vzdělání. Velký důraz klademe na integraci dětí s tělesným postižením a na děti s vadami řeči, kterým poskytujeme náležitou péči a pomoc. Na konci předškolního období chceme děti dovést k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další jejich rozvoj, vzdělání i pro život. Období mateřské školy je velmi důležité pro vývoj dětí, jak říká R. Fulghulm ve své knize: „Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole.“

Komentáře

Přidejte svůj názor