Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Buchlovice

Suchý řádek 208, Buchlovice 68708
https://www.info-brno.cz

Pro děti zdravé, veselé a chytré Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Aktuality Koncert ZUŠ v Uherském Hradišti Den Země v MŠ Škola nanečisto Více… Plán akcí na měsíc květen 2023 Datum Den Akce 3. 5. středa logopedie (p. uč. Andrýsková) 4. 5. čtvrtek zápis do MŠ 5. 5. pátek vyšetření očí dětí – Primavizus 9. 5. úterý logopedie (p. uč. Jurčová) 10. 5. středa logopedie (p. uč. Vašková) odpolední hrátky 17. 5. středa logopedie (p. uč. Andrýsková) 18. 5. čtvrtek oslava Dne matek hala Cihelna 16.00 hod. 23. 5. středa logopedie (p. uč. Jurčová) 24. 5. čtvrtek logopedie (p. uč. Vašková) odpolední hrátky 26. 5. pátek výlet MŠ na hrad Buchlov 31. 5. středa logopedie (p. uč. Andrýsková) Celoroční plán aktivit Třídy MŠ Kuřátka Třída Kuřátek je situována v přízemí budovy MŠ a dochází zde děti ve věku od 2 do 4 let. O děti pečují dvě učitelky, kterým vypomáhá chůva, s potřebnými kvalifikačními požadavky. Třída pro takto malé děti je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek. Denní režim se přizpůsobuje individuálním možnostem a schopnostem dětí, které se postupně adaptují a zvykají na život v kolektivu kamarádů. Potřeba průběžného odpočinku pro děti je zde zabezpečena formou sestavy různě velikých molitanových žíněnek a polštářů. Řízené činnosti přizpůsobujeme soustředěnosti dětí a individuální potřebě. Pobyt venku s procházkou volen tak, aby jej všechny děti fyzicky zvládly. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, abychom navázali na zvyklosti, které si děti přinesly z domova a ulehčili tak dětem přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ Berušky Třídu Berušky navštěvují děti ve věku 4 – 5 let. Jsou to děti, které prostředí i režim MŠ již znají. Pracují zde dvě paní učitelky, které mohou při výchovně vzdělávací práci navázat na vědomosti, dovednosti i návyky, které si děti osvojily v prvním roce docházky do MŠ. Třída je rozdělena na dvě části. V první části se nacházejí stolečky, u kterých má každé dítě své místo. Třída je vybavena nábytkem, kde jsou umístěny různé hry a stavebnice, které si děti vybírají a ukládají zpět na své místo. U stolečků si děti nejen hrají, ale probíhají zde i výtvarné a pracovní činnosti. Ve druhé části jsou rozmístěny námětové herní kouty. Je zde také velký prostor pro pohybové aktivity dětí či odpolední odpočinek a plně vybavené zázemí pro hudební rozvoj dětí. Ve všech třídách se zaměřujeme na komplexní rozvoj dítěte. Sluníčka Ve třídě Sluníčka pracují dvě učitelky s dětmi nejstaršími ve věku 5 – 7 let. Tuto třídu navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odloženou školní docházkou. V rámci integrovaných bloků jsou dětem předkládány pestré činnosti, s ohledem na jejich individuální možnosti. S dětmi se pracuje ve skupinkách i jednotlivě. Třída je vybavena dotykovou televizí, spoustou her a stavebnic zaměřených na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení. U dětí upevňujeme získané vědomosti a dovednosti, rozvíjíme nové. Vedeme je ke schopnosti samostatného rozhodování a jednání. Edukativní činnost je zaměřena na dobrou přípravu na školu. Dokumenty Mateřské školy Školní řád Mateřské školy Vnitřní řád – školní jídelna (výdejna MŠ) Provozní řád školní zahrady Přírodní zahrada Nadstandardní aktivity naší mateřské školy Zaměstnanci Mateřské školy Mgr. Kateřina Lesová – ředitelka, lesova@zsbu.cz Zdeňka Andrýsková – zástupce ředitelky pro MŠ, andryskova@zsbu.cz Mgr. Anna Petrášová – učitelka, petrasova@zsbu.cz Monika Blahová – učitelka, blahova@zsbu.cz Simona Jurčová – učitelka, jurcova@zsbu.cz Hana Krystýnková – učitelka, krystynkova@zsbu.cz Michaela Vašková – učitelka, vaskova@zsbu.cz Hana Hrušková – chůva Ing. Jana Cukrová – ekonomka Marie Šaratová – vedoucí školní jídelny Bronislava Kapitánová – kuchařka, uklizečka Věra Stuchlíková – uklizečka

Komentáře

Přidejte svůj názor