Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brušperk

Sportovní 520, Brušperk 73944
https://zspohorelice.cz

********************************************************************************************** 12.5.2023 Akce Sokolníci INFO ZDE ********************************************************************************************** 25.4.2023 Pozvánka na akci ,,Den rodičů" KLIKNI ZDE ********************************************************************************************** 24.3.2023 Letní provoz MŠ na základě dohody se zřizovatelem Vám ředitelství mateřské školy oznamuje, že provoz v měsíci červenci bude na ulici: Sportovní 520, v období od 3. 7. 2023 - do 28. 7. 2023 od 6.00 hodin - do 16.00 hodin pro závazně přihlášené děti. Odloučené pracoviště: K Náměstí 261, bude od 3. 7. 2023 do 1. 9. 2023 mimo provoz. * * * Od 31. 7. – 1. 9. 2023 bude celá MŠ mimo provoz (budou probíhat plánované opravy a rekonstrukce) * * * V době uzavření MŠ máte možnost podle zákona o živnostenském podnikání umístit dítě v dětských skupinách v okolí města Brušperk. * * * Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. Kamila Kostková, ředitelka MŠ PDF ********************************************************************************************** 14.3.2023 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUŠPERK se koná dne 3. května 2023 v době od 7.30 do 18:00 hodin na odloučeném pracovišti Mateřské školy K Náměstí 261. Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podejte prostřednictvím elektronického předzápisu. Ten bude otevřen od 1. 4. 2023 společně s rezervačním systémem, kde si zvolíte čas příchodu k zápisu do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytisknout a navštívit s ní dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování. Poté už bude zbývat poslední krok, dostavit se v den řádného zápisu společně s dítětem dle rezervačního systému do MŠ. K zápisu přineste: • vyplněnou a vytištěnou žádost potvrzenou dětským lékařem • občanský průkaz žadatele (tj. zákonného zástupce) • kopií rodného listu. Odkaz na elektronický předzápis, jehož součásti je rezervační systém najdete na webových stránkách školy: www.ms-brusperk.cz V případě, že nemáte možnost využít elektronický předzápis, kontaktujte ředitelku MŠ. Mob. 775886853 Kamila Kostková, ředitelka MŠ Informace k elektronickému předzápisu - ZDE Kritéria pro přijímaní dětí - ZDE Informace a návod k elektronickému předzápisu - ZDE a ZDE Školní rok 2021-2022 ******************************************************************************************************************************************************************************************************* 17.2.2022 Projektové dny v MŠ - klikni ZDE Školní rok 2020/2021 ******************************************************************************************************************************************************************************************************** 5.5.2021 Od 10.5.2021 budou mateřské školy opět otevřeny pro všechny děti. Provoz MŠ bude v běžném režimu, to znamená děti bez roušek a testování. Děti, které již nyní navštěvují MŠ (předškoláci a děti vybraných profesí se vrátí do svých tříd, nezapomeňte si v pátek 7.5.2021 přenést všechny věci). Provoz MŠ od 6:00 – 16:30 hod. • dítě do MŠ přivádí a odvádí pouze jedna osoba • dospělí i ostatní doprovod vstup do areálu a budovy MŠ pouze s respirátorem • před vstupem do budovy použijte dezinfekci rukou a návleky na obuv • převlékněte dítě v šatně a předejte jej učitelce • v šatně a prostorách MŠ se nezdržujte • nadále platí, že vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, aby se omezilo shlukování osob • paní učitelky či jiný personál budou regulovat množství osob v šatnách dětí • při příchodu a odchodu dětí z MŠ není povolen pobyt na herních prvcích zahrady Strava: • od pondělí 10. 5. 2021 bude všem dětem automaticky přihlášena strava • pokud dítě nepřijde v pondělí, či jiné dny do MŠ odhlaste si je nejpozději do pátku 7.5.2021 do 13:00 hodin • v případě, že potřebujete změnit délku pobytu dítěte v MŠ např. bude odcházet po obědě, nahlaste změnu vedoucí školní jídelny emailem, nebo telefonicky vedoucí školní jídelny: 775 886 852 email: sj.brusperk@email.cz Těšíme se na Vaše děti !!! Kamila Kostková, ředitelka školy ************************************************************************************************ 9.4.2021 Vážení rodiče, od 12.4.2021 bude Mateřská škola Brušperk otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí. Je nutné si přečíst následující informace. Podrobné informace o návratu dětí - ZDE Jak bude probíhat testování - ZDE Návod na testování - ZDE Informace MŠMT k provozu škol - ZDE Pokyny Ministerstva zdravotnictví k provozu škol- ZDE Pokyn Ministerstva zdravotnictví k přítomnosti a testování - ZDE Pokyn Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest - ZDE Pokyn MŠMT - Kontrolní seznam příznaků - ZDE Ústřední krizový štáb ČR zřídil web kde naleznete informace k problematice testování a nejčastější dotazy - odkaz ZDE ************************************************************************************************ 28.2.2021 !!!! UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!! na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol a to do odvolání. Mateřská škola Brušperk bude do tohoto data uzavřena. Aktuální informace sledujte na našich stránkách. odkaz na usnesení vlády naleznete ZDE Mateřská škola nevystavuje žádné potvrzení o uzavření MŠ, dokládá se jen čestné prohlášení žadatele. Odkaz na ČSSZ, kde jsou aktuální informace k čerpání ošetřovného z důvodu uzavření škol naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Na stránkách se uvádí, že v období prázdnin není možné čerpat ošetřovné. Upozorňuji, že jarní prázdniny mateřská škola nemá, takže i v těchto dnech máte nárok o ošetřovné žádat. Budeme pevně věřit, že se situace zlepší a brzy se ve zdraví všichni shledáme. Kamila Kostková, ředitelka školy **************************************************************************** 9.9.2020 Vzhledem ke zhoršující se situaci v ČR (Covid 19), prosíme rodiče, aby se zdržovali v budově školy pouze po dobu nezbytně nutnou a to s ochrannou rouškou. Děkujeme **************************************************************************** 31.8.2020 Vážení rodiče, chceme chránit zdraví vašich dětí, proto platí zvýšené hygienické opatření. Při vstupu do budovy dospělí i děti mají povinnost si dezinfikovat ruce. OD 1.9.2020 VSTUP DO BUDOVY MŠ POUZE S ROUŠKOU (děti z MŠ roušku mít nemusí) DĚKUJEME ****************************************************************************************************************************************************************************************************************** 9.3.2020 MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KHS, Z DŮVODU NEBEZPEČÍ KORONAVIRU V MŠ BRUŠPERK Vážení rodiče, z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 na území MS kraje, který způsobuje onemocnění COVID 2019 jsme přistoupili v naší mateřské škole k následujícím mimořádným preventivním opatřením: 1. Provádíme důkladnou a pravidelnou dezinfekci pevných ploch společných prostor (šatna, denní místnost, vstupní prostory, jídelna, záchody, umývárny, sprchy, třídy atd). Dezinfekci provádíme minimálně 1x denně dezinfekčními prostředky s virucidními účinky (Savo, Viamera, Domestos, Sanytol). Způsobem použití dezinfekčního prostředku, jeho ředění a jeho aplikaci, se řídíme dle návodu od výrobce. 2. Učitelky dohlíží na důslednou hygienu dětí zejména po použití toalety, před jídlem a po příchodu z pobytu venku. Děti si pravidelně myjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou, poté jim učitelka aplikuje na ruce malé množství desinfekčního gelu, které si děti na ruce rozetřou. Děti, které jsou momentálně v jiné třídě než ve své kmenové a nemají svůj ručník používají jednorázové papírové ručníky, které jsou v dávkovači umístěny v každé koupelně. 3. Všichni zaměstnanci dodržují zvýšená hygienická opatření stejně jako děti, všichni zaměstnanci byli poučeni dne 2.3.2020. 4. Rodiče, kteří navštívili Itálii, která je nejvíc zasažena probíhající epidemií způsobenou novým koronavirem (SARS-CoV-2)), popřípadě pobývali v jiných rizikových oblastech postižených koronavirem, byli vyzváni, aby tuto skutečnost nahlásili učitelce a následně postupovali dle doporučení tzn. telefonicky ohlásili skutečnost na tel. lince 112 nebo na KHS a zůstali v privátní karanténě 14 dnů. Uvedená opatření jsou preventivní povahy a vycházejí z nařízení a doporučení příslušných státních orgánů. Žádám všechny zúčastněné, aby je přijali s pochopením a zdravým rozumem, abychom se najedné straně vyhnuli zbytečné panice a na druhé straně zbytečně neohrozili svým jednáním ostatní lidi, s nimiž přicházíme do styku. Velmi děkuji za spolupráci Kamila Kostková, ředitelka MŠ Brušperk ************************************************************************************************************************************************************************************************************* Vážení rodiče, v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci vydanou Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje doporučujeme, aby děti, které pobývaly v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy KORONAVIRU v zájmu zvýšené opatrnosti, zůstaly po dobu 14 dnů preventivně doma v karanténě, tzn. aby zákonní zástupci děti nevodili do MŠ. Odkaz na stránky KHS Ostrava: http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus-detail/12974 KHS našim zaměstnancům, kteří pobývali v Itálii, karanténu nenařídila, přesto z preventivních důvodů zůstanou na základě doporučení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doma. Děkujeme za pochopení. Kamila Kostková, ředitelkaMŠ - DOPORUČENÍ - - INFORMAČNÍ LETÁK - ***************************************************************************** 13.2.2020 NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA informace ZDE ***************************************************************************** 12.9.2019 ŠABLONY II. V měsíci září a říjnu v MŠ proběhly projektové dny, které si pro nás připravili lektoři Malé technické univerzity Ostrava více info ZDE **************************************************************************************************** Státní fond životního prostředí České republiky PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADA - LES VYPRÁVÍ VÍCE INFORMACÍ ZDE **************************************************************************************************** 26..62019 KOMU JSME SBÍRALI PET VÍČKA ? INFORMACE - ZDE PLAKÁTEK NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK - ZDE !!! DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ !!! ================================================================ STARŠÍ, ALE PLATNÉ INFORMACE ================================================================ 22.10.2018 Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č.63 - OP VVV - Šablony II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008870 Název projektu: Personální podpora v MŠ Brušperk Celková výše podpory: 649 702,- Kč ================================================================ 29.8.2018 Systém rozdělení dětí do tříd: Třída Sluníčka – nejmladší děti Třída Koťátka – nejmladší děti Třída Včelky – smíšená z dětí starších a předškolních Třída Broučci – předškolní děti Třída Motýlci – předškolní děti Třída Květinky – smíšené děti od nejmladších po předškolní ================================================================ 29.8.2018 INFORMACE PRO RODIČE Z důvodu rozšíření prostoru školní kuchyně je ředitelna mateřské školy přemístěna na odloučené pracoviště na ulici K Náměstí č. 261. ================================================================ 20.9.2017 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Financováno z projektu EVROPSKÉ UNIE " MŠ V BRUŠPERKU, PŘIJME KAŽDÉHO KLUKA I HOLČIČKU " Semináře : - Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku - KLIKNI ZDE - Mluví Vaše dítě správně ? - KLIKNI ZDE ================================================================ 11.7.2017 Informace o povinném předškolním vzdělávání - ZDE

Komentáře

Přidejte svůj názor