Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno Štolcova 51

Štolcova 51/147, Brno 61800
http://new.zsmenik.cz

Vize naší mateřské školy Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti, místem, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi učitelkou a dítětem. Cílem je vycházet z individuálních zvláštností dítěte, přihlížet jejich potřebám a rozdílným schopnostem, naučit se postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Vytvářet pro dítě takové prostředí, které bude dítěti příjemné a stimulující, přijímat každé dítě takové jaké je, zprostředkovávat zkušenosti. Veškeré snažení nás zaměstnanců školy je zaměřeno na to, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné. Nedílnou součástí je vytvářet na pracovišti prostředí plné pohody a vzájemné důvěry.

Komentáře

Přidejte svůj názor