Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Zelná 70, Brno 61900
http://www.skolatachov.cz/

O nás Historie naší mateřské školy sahá do 20. let minulého století. Dětem z Přízřenic a blízkého okolí sloužila až do roku 2014, kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. K budově bylo dostavěno křídlo a jednotřídní mateřská škola byla rozšířena na dvojtřídní. Všechny prostory byly upraveny tak, aby odpovídaly kritériím moderní školy. V roce 2019 došlo k celkové revitalizaci a rekonstrukci velké školní zahrady, která dětem nabízí dostatek prostoru, aktivit a hracích prvků a možnost seznámit se s přírodou. V současnosti má mateřská škola kapacitu 45 dětí. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. V přízemí se nachází třída Hvězdiček určená pro mladší děti. V prvním patře je umístěna třída Sluníček, do které chodí starší děti a předškoláci. Obě třídy nabízí dostatek prostoru pro hrací, pohybové a výchovně-vzdělávací aktivity. Mateřská škola nemá vlastní kuchyň. Strava je dovážená ze školní jídelny MŠ Hněvkovského. Okolí má téměř venkovský charakter a umístění uprostřed velké zahrady nabízí možnost pozorovat celoročně přírodu. Na příjemné vycházky do okolí nás zve nedaleký soutok řek Svratky a Svitavy. Školní vzdělávací program "Putování se sluníčkem" je zaměřen na pochopení koloběhu přírody a přijetí, že jsme její součástí. Do vzdělávacího procesu zařazujeme prvky polytechnické výchovy, která u dětí rozvíjí tvořivost, manuální zručnost, samostatnost a osvojení si praktických dovedností do života. V průběhu celého školního roku připravujeme pro děti nejrůznější kulturní, společenské, sportovní akce, a také společná setkání s rodiči.

Komentáře

Přidejte svůj názor