Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Vinařská 4/958, Brno 60300
https://zsluzany.cz

O NÁS MŠ Vinařská Mateřská škola je umístěna ve velmi pěkné a dobře vybavené zahradě dřevěnými hracími prvky na Vinařské ulici nedaleko BVV a vysokoškolských kolejí. Každou třídu, trojtřídní MŠ navštěvuje 25 dětí ve věku 2 – 6 let. Naše škola má velice dobré materiální zajištění, je vkusně a účelně vybavená. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání. Ve školním vzdělávacím programu se zaměřujeme na pohybovou a dramatickou výchovu, na její propojení do všech složek výchovy a vzdělávání a samozřejmě na všestranný rozvoj dítěte. Paní učitelky připravují a nabízí dětem reálné a konkrétní aktivity, využívají vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dítěte. Podporují zdravý vývoj založený na citovosti a mravnosti. Využíváme lidových tradic a zvyků k rozvíjení národní hrdosti. Dítě i učitelka mají možnost výběru materiálu, činnosti, času. Výchovné působení je otevřený systém rozvíjející každé jednotlivé dítě. Sdružení rodičů při MŠ Spolek rodičů je registrován jako občanské sdružení „Mateřinka“-Spolek přátel MŠ Vinařská., který finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek MŠ Vinařská- 250,- Kč na dítě, v případě sourozenců celkem 350,- Kč MŠ Hlinky - 200,- Kč na dítě, v případě sourozenců celkem 300,- Kč Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ (školné) na rok 2022/2023 - 520,- Kč – neplatí pro předškoláky. Stravné cca 22 dní x 46 = 1 012,- Kč MŠ Hlinky Mateřská škola Hlinky 46 a Hlinky 46a , jsou odloučená pracoviště MŠ Vinařská. Mateřská škola je umístěna nedaleko Mendlova náměstí a BVV. Její součástí je rozlehlá nově zrekonstruovaná a účelně vybavená zahrada. Ve třídách je 22 až 24 dětí ve věku 3 – 6 let. Ve výchově se paní učitelky snaží respektovat prioritu výchovného působení rodiny. Dětem nabízíme reálné aktivity a využíváme vzniklých situací k rozvíjení všech stránek osobnosti. Snažíme se respektovat individuální zvláštnosti dětí a zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti. V MŠ pracuje zkušený kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání. Sdružení rodičů při MŠ Spolek rodičů je registrován jako občanské sdružení „Mateřinka“-Spolek přátel MŠ Vinařská., který finančně podporuje činnost MŠ. Letos činí měsíční příspěvek 200,- Kč na dítě, v případě sourozenců celkem 300,- Kč. Příspěvek na neinvestiční náklady provozu MŠ (školné) na rok 2022/2023 - 520,- Kč – neplatí pro předškoláky. Stravné cca 22 dní x 46 = 1 012,- Kč

Komentáře

Přidejte svůj názor