Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Veslařská 256/350, Brno 63700
http://www.mshosteradice.cz

„HIP, HIP, HURÁ, MY SE MÁME, ZVEDNEM KOTVY, VYPLOUVÁME!“ TĚŠÍME SE NA SPOLEČNOU PLAVBU! ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 PŘIHLÁŠKY LZE STÁHNOUT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.zapisdoms.brno.cz. Pokud budete potřebovat přihlášku vytisknout, je to možné VE STŘEDU 19. 4. 2023 od 10.00 do 12.00 h. VE STŘEDU 19. 4. 2023 PROBĚHNE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO NOVĚ PŘIHLAŠOVANÉ DĚTI. MEZI 10.00 A 12.00 JE MOŽNÉ SI MATEŘSKOU ŠKOLU PROHLÉDNOUT, OSOBNĚ SE SETKAT, PŘÍPADNĚ ZODPOVĚDĚT DOTAZY. OSOBNĚ JE NUTNÉ PŘIJÍT AŽ S VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU, rodným listem dítěte, občanským průkazem, případně s dalšími dokumenty (formulář pro doložení potřeby prodlouženého provozu najdete na webových stránkách školy) VE STŘEDU 3. 5. 2023 NEBO VE ČTVRTEK 4. 5. 2023 OD 10.00 DO 16.00 HODIN. Prosím použijte rezervační systém na stránkách www.zapisdoms.brno.cz Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Veslařská 256 spádové celé území Statutárního města Brna. Povinně zveřejňované informace v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a ve struktuře a rozsahu, jak je stanoveno v příloze č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb. viz kapitola „úřední deska“ AHOJ VAŠE ŠKOLKA

Komentáře

Přidejte svůj názor