Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Škrétova 2/1722, Brno 62100
https://www.skolkavzahrade.cz

Koťátka Kapacita: 25 dětí Věk: 3 – 6 let Provoz: 7:00 – 15:45 hodin Pg. pracovnice: p. uč. Bc. Petra Hoffmannová a p. uč. Eva Kachlířová Výchovný směr: rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vytváření pro děti vhodného vzdělávacího prostředí – vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově pestré maximální podpora individuální rozvojové možnosti dětí metody prožitkového a kooperativního učení hrou

Komentáře

Přidejte svůj názor