Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Nádvorní 3/704, Brno 60300
https://www.skolalosenice.cz

Naše školka je veliká, chodí k nám 100 dětí. Ty jsou rozděleny do čtyř tříd. Jsme barevná školka, takže jednotlivé třídy se jmenují podle barviček – do červené chodí červenáčci, do žluté žluťásci, do zelené zelenáčci a do modré modrásci. Třídy máme pěkně vybavené a mezi nimi máme společnou velikou hernu, ve které se střídáme. V každé třídě máme i počítače, u kterých nikdo nevysedává, ale máme zde minutku, kterou natahujeme na deset minut, abychom se zde prostřídali. Každá třída má svoje pravidla chování, která jsou všem na očích. Však si také vzájemně dáváme pozor, aby je nikdo neporušoval. Jsou to: Pravidlo srdíčkové – znamená, že se máme všichni rádi a jsme kamarádi, neubližujeme si, konflikty řešíme, omlouváme se, plácneme si a jsme zase kamarádi. Pravidlo košťátkové – to je úklidové pravidlo, znamená, že si po sobě uklidíme hračku a teprve potom si jdeme vypůjčit jinou. Pravidlo hrníčkové – znamená, že pijeme, kdykoliv máme žízeň, nechodíme se ptát, nalijeme si sami nebo požádáme staršího kamaráda nebo paní učitelku. Pravidlo šnečkové – to je, že se pohybujeme po třídě pomalu, neběháme, aby se nám nestal úraz. Vyběháme se při cvičení, v herně nebo při pobytu venku. Pravidlo ouškové – to znamená, že víme, že hluk škodí našim ouškům a proto na sebe nekřičíme, ale mluvíme mezi sebou normálně. Pravidlo pusinkové – naše pusinka nepoužívá škaredá slovíčka, také se naučí za vše poděkovat, poprosit a pozdravit. Ve školce se denně dozvídáme něco nového. Vyprávíme si, trénujeme správnou výslovnost, slovní zásobu, zpíváme, tančíme, malujeme, učíme se zacházet s nůžkami, lepidlem, barvičkami a dokonce počítáme. Každý den si protáhneme celé tělo, zahrajeme pohybovou hru, někdy děláme kotrmelce, prolézáme, přelézáme, učíme se házet a chytat míč a moc rádi cvičíme. Naučíme se spoustu písniček, básniček, hádanek, rozpočitadel a pohádek. Pravidelně míváme komunitní kruh. To sedíme v kruhu a mluví jen ten, kdo drží v ruce chobotničku. Neskáčeme si do řeči, učíme se naslouchat a sdělovat svoje pocity. My předškoláci se navíc denně věnujeme přípravě na školu. Kromě toho, že se učíme hezky rovně sedět a držet správně tužku, máme svoje složky s pracovními listy a plníme úkoly z různých oblastí. Nové poznatky stále opakujeme a procvičujeme, ale ani to nepoznáme, protože paní učitelky na to mají vymyšleno spoustu her. Takže na vstup do školy jsme připraveni, vše co máme umět před první třídou máme splněno. A aby rodiče také věděli, co právě děláme, máme každé téma s nástinem aktivit na nástěnkách u svých tříd. Navíc můžeme chodit do sportíku, do angličtiny, do plavání, lyžování, hrajeme na flétničky i do edukativních skupinek. Každý podle svého zájmu. A denně jsme venku – na hřišti nebo na vycházce. To byste se divili, jak rychle se umíme sami obléknout a jak si udržujeme pořádek ve svých věcech. Podobné je to s jídlem. Je pravda, že si někteří déle zvykáme na pomazánky a zeleninu nebo ovoce, ale hladem netrpíme. Denně máme několik druhů ovoce i zeleniny, takže si i vybereme. Určujeme si porce jídla a celý den máme na výběr nápoje v rámci zdravého pitného režimu. Jídlo si samostatně nosíme na své místo a použité nádobí po sobě uklízíme. A protože spoustu jídel z domova neznáme, máme zde také nastavené pravidlo a to že i když se nám jídlo nelíbí, alespoň ochutnáme. Nikdo nás do jídla nenutí, ale vždycky se s paní učitelkou domluvíme. Po obědě odpočíváme. Paní učitelky nám čtou pohádky, zpívají písničky nebo pouštějí pohádku z CD, po pohádce relaxační hudbu. Víte, že někteří usneme ještě při pohádce? To jak jsme za celé dopoledne unavení. Když ale nemůžeme usnout, ležíme pěkně na lehátku, abychom nerušili mladší děti, které spánek potřebují a až usnou a jsou vytřené třídy, paní učitelky nás pustí z lehátek a my si můžeme kreslit, skládat papírové pucle, prostě si můžeme potichoučku hrát. Paní učitelky jsou prima. Pomáhají nám, povzbuzují a respektují každého zvlášť. Každý jsme přece trochu jiný, každý máme jiné potřeby, jiné tempo a zájmy A každý chceme denně zažít ve školce v něčem úspěch. Také máme rádi veselo. Když paní učitelky něco popletou, to se spolu nasmějeme! Máme je rádi a ony nás taky. Vždyť jsme spolu celé dny, mnohdy víc hodin než s rodiči. Školka je super. Chodíme do divadla, na výstavy, do Planetária, k hasičům, jezdíme na výlety, někdy tu máme kouzelníka a někdy živá zvířátka. Dokonce i s rodiči někdy ve školce vyrábíme v tvořivých dílnách, udržujeme tradice – Vánoce s koledami a nadílkou, Velikonoce, Karneval, Den dětí, loučení s předškoláky a další a další. Naše motto: „Když pro mě děláš něco, co mohu a potřebuji udělat sám, přispíváš k mému strachu, zvyšuješ moji neschopnost… Chci jednat sám, nejsem bezmocný, možná jen trochu bezradný a váhavý, ale nejsem neschopný“. Naším cílem je posilovat a povzbuzovat sebevědomí a velký důraz klademe na samostatnost dětí.

Komentáře

Přidejte svůj názor