Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Holásecká 11/584, Brno 62000
https://www.firmy.cz

VYTVÁŘÍME IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTÍ Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí okrajové části Brna. V přátelské atmosféře dětem nabízí dostatek prostoru, aktivit i materiálního vybavení jak v interiéru, tak na celoročně využívané školní zahradě, a to v rámci obou samostatných pracovišť naší školy. Vybavení jednotlivých tříd i činnosti školy sledují široký rozvoj dítěte a kladou důraz na pohyb, vzdělávání, zábavu, socializaci, zdraví, přemýšlivost, jazykovou vybavenost, informační technologie a podobně. Uvědomujeme si, že předškolní věk je pro dítě velmi důležité období, ve kterém prodělává dynamický tělesný i duševní vývoj. Přibližně mezi 3 a 6 rokem života děti silně rozvíjejí pohybové aktivity, zintenzivňují podíl smyslového a citového vnímání, formují si základy osobnosti a sebe-uvědomování a zrychlují tempo vlastního osamostatňování. Za zásadní proto v přístupu k dětem považujeme zaměření na maximální spolupráci rodiny a mateřské školy, později i základní školy, neboť nástupem do ní dítě završí celé své předškolní snažení. V průběhu celého školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce, ať již kulturní, společenské, se sportovním programem, navazující na tradice a zvyky naší společnosti, pobyty v přírodě, tak i společná setkání s rodiči. Dalším z hlavních cílů školy je utváření správných stravovacích návyků našich dětí, s důrazem na pochopení základů zdravé výživy a správného pitného režimu. Plnohodnotnou, pestrou a vyváženou stravu dětem poskytujeme ve spolupráci s Jídelnou Slatina. Veškeré činnosti dětí a celý provoz školy jsou plynule začleněny do rámcového režimu dne, samozřejmě s přihlédnutím k aktuální situaci a dodržování správného biorytmu dětí. V rámci zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu bylo v areálu naší školy vybudováno nové dopravní hřiště. K výuce nebo procvičování pravidel silničního provozu slouží nejen našim dětem, ale využívat jej mají možnost i další MŠ z naší městské části.

Komentáře

Přidejte svůj názor