Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Hněvkovského 62, Brno 61700
http://zsmszatcany.cz

Cílem naší MŠ je zabezpečit zdravý postoj a prospívání dětí, uspokojovat všechny jejich potřeby, včetně potřeb být uvedeno do světa, do života ve společnosti ostatních, do lidské a společenské kultury, do vzdělávání. Mateřská škola pracuje dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – „Radost pomáhá otevřít srdce“, který byl vytvořen v souladu s RVP PV. Mateřská škola je orientovaná na osobnostní model výchovy. V osobnostně orientovaném modelu výchovy chápeme dítě jako aktivní neopakovatelnou osobnost, která se na svém rozvoji spolupodílí, je myslící bytostí. Usilujeme, aby každé dítě bylo schopno v příležitostném situačním učení přirozeně získávat to, co je v tomto období pro jeho vývoj důležité a s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy, nejen tu nejbližší. Mateřská škola je prioritně zaměřena na sportovní aktivity; symbolizuje zábavu a radost ze sportu, schopnost radovat se ze života, z každého jednotlivého dne, ale také přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Diagnostická péče ADHD – speciálně pedagogická diagnostika. Odklad školní docházky. Logopedická diagnostika. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Komentáře

Přidejte svůj názor