Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Francouzská 50/384, Brno 60200
https://www.prostorprorodinu.cz

Vzdělávání probíhá převážně na základě tvořivé činnosti dětí, jejich seberealizace a hry v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích. Vycházíme z přirozených potřeb dětí, vždy zohledňujeme úroveň dětí. Snažíme se o vyváženost spontánních aktivit a řízených činností. Konkrétní vzdělávací cíle naplňujeme formou záměrného i spontánního učení. Při zařazování programově řízené činnosti vycházíme z co nejpřirozenější situace – skupinová, individuální nebo frontální činnost. Všechny činnosti obsahují prvky hry a zajímavých činností pro děti. Individuálně pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky a předškolními dětmi.

Komentáře

Přidejte svůj názor