Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Březová

Smetanova 218, Březová 35761
https://www.msbrezova.cz

Motto Nemůžeme děti všechno naučit, ale můžeme všechny učinit šťastnými. (Z. Matějček) Charakteristika školy Mateřská škola je umístěna uprostřed bytové zástavby města Březová. Budova je dvoupodlažní a nachází se zde tři třídy, ložnice, šatny a v suterénu budovy je umístěna kuchyň a skladové prostory. Škola je obklopena velkou zahradou, která je vybavena novým sportovním zařízením, dvěma pískovišti i zastřešenou plochou. Je využívána k různým aktivitám a činnostem s dětmi. Posláním naší školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji. Dbáme na to , aby si děti osvojily základní pravidla chování, uvědomovaly si základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. Vytváříme předpoklady pro další vzdělávání a snažíme se vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do školy. Poskytujeme speciálně pedagogickou i pedagogicko-psychologickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou uskutečňujeme v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově. Podmínky mateřské školy jsou přizpůsobeny činnostem, které jsou dětem nabízeny. Tyto jsou záměrné nebo spontánní a jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Vzdělávání dětí je důsledně vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Interiér mateřské školy i přilehlá zahrada jsou přizpůsobené možnosti dostatečného volného pohybu dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které MŠ organizuje jako nadstandardní. Těmi jsou saunování, předplavecký výcvik, pohybové činnosti v tělocvičně ZŠ.

Komentáře

Přidejte svůj názor