Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Dvořákova 1138, Brandýs n. L. - St. Boleslav 25001
https://www.msukohouta.cz

V sekci DOKUMENTY naleznete DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU DO MŠ (Vyjádření lékaře, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, formulář o preferenci mateřské školy) a dále zde naleznete PŘIHLÁŠKA NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ + NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O ÚPLATĚ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN Elektronický předzápis (níže). https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolabr/22021739-09CD-478B-B0B5-0135179A7B1A/predbeznaprihlaskakpredsk ZÁPIS Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 se koná v úterý 2. 5. 2023 od 9.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 16. 00 hodin a ve středu 3. 5. 2023 od 13.00 – 16.00 hodin v budově MŠ Dvořákova 1138 /sídliště, U Kohouta/. Kapacita školy MŠ Dvořákova včetně MŠ Třebízského je 168 míst – nástup do ZŠ cca 45 dětí, což představuje 45 volných míst. Ve školním roce 2023/2024 je možno přijmout celkem cca 45 dětí k předškolnímu vzdělávání. BLIŽŠÍ INFORMACE JSOU V ODKAZU NÍŽE INFORMACE PRO RODIČE – ZÁPIS Zde si můžete najít informaci o provozu mateřských škol ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v době hlavních prázdnin. BLIŽŠÍ INFORMACE V ODKAZU NÍŽE INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 JSOU ZVEŘEJNĚNY NA: www.zsstaraboleslav.cz/zapis-do-prvniho-rocniku Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, včas si vyřiďte potřebná doporučení a přineste je rovnou k zápisu. (Bližší informace o tom, jak postupovat při odkladu školní docházky, naleznete na informačních tabulích přímo v mateřské škole) MŮŽE NACHLAZENÉ DÍTĚ CHODIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY? NACHLAZENÍ – kašel, respirační rýma, je infekce horních cest dýchacích. ŽÁDÁME VÁS, abyste dodržovali hygienická pravidla, která Vám byla sdělena při třídních schůzkách. Nachlazené dítě s rýmou a kašlem nebude do školky přijato. Pokud má Vaše dítě rýmu alergickou, prosíme, doložte tuto skutečnost lékařským potvrzením. Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. Nachlazené dítě ohrožuje nejen ostatní děti, ale i učitelky a personál, které se o Vaše děti starají. Děkujeme za pochopení. Platba v letošním školním roce: stanovena úplata (školné) v částce 650,- Kč měsíčně celodenní stravné 40,- Kč. (42,- Kč – 6-7 let dětí) /částka se může změnit / ZPŘÍSTUPNĚNÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1238, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Na webových stránkách MŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou informace související s výkonem veřejné správy – provozem mateřské školy zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.msukohouta.cz Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu: Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1138 e-mail: ms.dvorakova@cmail.cz, tel.: 326 911 580 Více informací s názvem Prohlášení o přístupnosti (o webu) naleznete v dokumentech. GDPR – informace pro rodiče V sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů. Za vedení mateřské školy Bc. Zuzana Brabcová – ředitelka Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon III.

Komentáře

Přidejte svůj názor