Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brandýs n.L.-Stará Boleslav

Riegrova 1621, Brandýs n.L. - St.Boleslav 25001
https://2gis.cz

Chceme dětem vytvořit klidné, bezpečné, pohodové a podnětné prostředí, ve kterém mohou objevovat svět, Chceme dětem pomáhat objevovat svět s laskavostí, vzájemnou rolerancí a důvěrou. Chceme dětem poskytnout dostatečný prostor pro hru a volny pohyb, sladit spontánní a řízené činnosti do určité rovnováhy. Chceme dětem pomáhat získat schopnost být samo sebou, získat základy zdravého sebevědomí a sebejistoty. Chceme dětem ukázat, co vše zvládnou a dokážou. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání - rozvojový ( rozvíjení dítěte a jeho schopností ), hodnotový ( osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost ) a postojový ( získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí ). Tématické bloky: 1/ Zastav se, rozhlédni a naslouchej 2/ Kouzelný barevný podzim 3/ Od adventu do Vánoc 4/ Zimní radovánky 5/ Narodilo se jaro 6/ Hřej, sluníčko,hřej

Komentáře

Přidejte svůj názor