Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Boletice Děčín XXXII

Májová 372, Děčín XXXII-Boletice n.L. 40711
https://www.msboletice.cz

Co je naším cílem? - všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné -vytvoření prostředí, které bude pro děti zdrojem úspěšnosti a uspokojení. - vedení každého dítěte v souladu s jeho přirozeným vývojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžnému zajišťování odpovídající podpory v rozvoji a učení. - rozvoj talentu a podpora touhy po dalším vědění

Komentáře

Přidejte svůj názor