Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Blansko

Údolní 8/1893, Blansko 67801
http://ms.peruc.cz

Naše mateřská škola byla otevřena v dubnu roku 1979 jako čtyřtřídní mateřská škola s vlastní školní kuchyní. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola samostatnou příspěvkovou organizací. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji města Blanska poblíž velkého sídliště Písečná a starší bytové zástavby. Bezprostřední blízkosti lesa v oblasti zvané Čertovka využíváme s dětmi k celoročním vycházkám. Jedná se o dvoupodlažní budovu se dvěma samostatnými vchody. Na každém podlaží jsou umístěny dvě prostorné, slunné třídy s hernami, šatnami a dalším příslušenstvím. Výjimečností ve vybavení mateřské školy je bazén v suterénu budovy, který slouží během školního roku k plavecké průpravě dětí. Ve spolupráci se zřizovatelem byla v roce 2008 realizována rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady, která byla spolufinancována Evropskou unií z ROP Jihovýchod. Prostornou školní zahradu s členitým terénem a novými herními prvky (pískoviště, přírodní dětský amfiteátr, dopravní minihřiště, vodní a pískové stoly, trampolínu, lezecké stěny, houpačky, skluzavky, lezecké sestavy hrad a loď s pryžovou dopadovou plochou) využíváme s dětmi během celého roku. Děti jsou do věkově smíšených tříd zařazovány s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Třídy jsou označeny obrázkovými symboly: U koťátka, U sluníčka, U berušky a U motýlka. Mateřská škola je od roku 2002 zařazena v celonárodní síti mateřských škol podporujících zdraví. Garantem tohoto projektu je Státní zdravotní ústav v Praze. Společně s rodinou se snažíme vytvářet podmínky pro zdravé, radostné a smysluplné dětství tak, aby byly co nejvíce naplňovány individuální možnosti každého dítěte pro jeho osobnostní rozvoj. Naším záměrem je, aby se mateřská škola stala místem příjemných zážitků, nových poznatků, her a kamarádství. Mateřskou školou, do které se děti těší, osvojí si zdravé životní návyky a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život v demokratické společnosti.

Komentáře

Přidejte svůj názor