Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Blansko

Těchov 124, Blansko 67801
http://www.stitnehocb.cz

Ve školním roce 2020/2021 nadále pracujeme podle nové koncepce. Vytvořily jsme školní program s názvem "PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM", z něhož vycházíme při přípravě třídního programu. Školní program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. DÍTĚ A JEHO TĚLO DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA DÍTĚ A SPOLEČNOST DÍTĚ A SVĚT DÍTĚ A TEN DRUHÝ Tyto oblasti se vzájemně prolínají,prostupují,podmiňují, navazují na sebe a někdy se i částečně překrývají. Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Důraz klademe na poznávání a ochranu životního prostředí, při své práci často vycházíme z námětníku EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NEJMENŠÍCH A MALÝCH a EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V MŠ. Hlavní cíle našeho programu: psychická,fyzická a sociální samostatnost výchova člověka schopného mezilidských vztahů, člověka odpovědného, zdravého a spokojeného výchova všestranně rozvinutého jedince, tj. osobnosti respektování jedinečnosti každého dítěte Realizace programu vychází z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností získávají přirozenou cestou, tzn. hrou a nápodobou, ostatní pak cíleně/prostřednictvím řízených činností zařazených v režimu MŠ. Program sestává z pěti základních témat - vždy jedno téma na dva měsíce. Většinou se vztahují k roční době nebo jinak souvisí s právě probíhajícím obdobím v roce. řízené činnosti realizujeme na základě ochoty dítěte zúčastnit se na základě jeho vlastní aktivity - těžiště práce učitelky - dobrá znalost dětí forma práce s dětmi je především skupinová - poznávat všemi smysly, na základě interakce s okolím co nejvíce poznatků získávají děti hlavně praktickou činností na základě přímých zážitků dítěte, vycházející z jeho samostatné činnosti, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat

Komentáře

Přidejte svůj názor