Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Blansko

Rodkovského 1587/2a, Blansko 67801
https://www.slunickobrandys.cz

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024 se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2023, v době od 9.00 – 16.00 hodin. Zápis bude probíhat na budově školy Rodkovského 2a, třída Veverky. Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde: – Informace k zápisu do mateřské školy – Kritéria pro přijímání dětí – Spádovost mateřských škol K zápisu je nutno odevzdat: – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře) – Žádost o individuální vzdělávání – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro Ukrajinské děti – Kopii rodného listu – Kartičku zdravotní pojišťovny – Občanský průkaz rodiče – Ukrajinci doloží vytištěné potvrzení z e- mailu, kterým prokáží, že požádali o dočasné prodloužení ochrany Prosíme Vás, o vyplnění dokumentů hůlkovým písmem. Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě, že podáváte žádost o přijetí dítěte na více MŠ, následně nejpozději do 12. 6. 2023 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo vaše dítě přijato, zda Vaše dítě nastoupí, nebo zda do jiné MŠ, kam bylo přijato. Vzájemnou a včasnou informovaností společně předejdeme problémům plynoucích z vícečetného přijetí a zajistíme tak plynulý začátek nového školního roku 2023/2024.

Komentáře

Přidejte svůj názor