Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Blansko

Divišova 1809/2a, Blansko 67801
https://2gis.cz

O NÁS: Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1976 jako trojtřídní mateřská škola. Nachází se v pěkném prostředí starší zástavby na ulici Divišova. Sídlí v samostatně stojící dvoupodlažní budově, která je obklopena rozlehlou zahradou s pískovišti, houpačkami, dětskými domečky a průlezkou se skluzavkou. Školní zahrada je vybavená tak, aby umožňovala dětem rozmanité pohybové a další aktivity po celý rok. Naše mateřská škola má tři třídy, které jsou označené barevnými pastelkami – modrá, červená a žlutá pastelka. Každá třída má samostatný vchod, šatny, herny i prostory pro ukládání hraček a pomůcek. Třídy jsou věkově heterogenní, jsou zde zařazeny děti ve věku od 3 do 7 let. Třída modrá pastelka je třída logopedická. Je rozdělena na dvě menší třídy po 12 dětech. Logopedickou péči zde zajišťují speciální pedagogové v rámci skupinové a individuální terapie. Filosofií naší mateřské školy je: rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vytvářet předpoklady k pozdějšímu vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb. Věnujeme náležitou pozornost dětem s narušenou komunikační schopností. Spolupracujeme se SPC Brno, Veslařská, SPC Vyškov a PPP Blansko. Zajišťujeme odbornou diagnostickou a logopedickou péči, péči psychologa, rozvoj jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky, dechová cvičení a logopedickou poradnu pro děti z běžných tříd. Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Upovídané pastelky". Program je sestaven do 5 tématických celků: - Ať jsi holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh - Svátky pěkně oslavíme, radosti si nadělíme - Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky prima - Ve školce nás všechno baví, pečujeme o své zdraví - Každý mluví, tak jak umí, hlavně když se dorozumí Tematické celky obsahují konkrétní ucelené, uspořádané a navazující témata. U jednotlivých témat jsou stanoveny klíčové kompetence a vymezeny dílčí vzdělávací cíle platící pro daný tématický celek. Tematické celky jsou v ŠVP zpracovány dle požadavků RVP PV. Dále jsou rozpracovány v týdenních plánech na jednotlivých třídách a zpětně hodnoceny. Časové období jednotlivých témat je odvozeno individuálně od náročnosti daného tématu a zpětné vazby dosažených výsledků práce s dětmi.

Komentáře

Přidejte svůj názor