Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Beruška

Husova 1439/1, Nový Jičín 74101
http://www.beruskanj.cz/

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy novojičínské Berušky, spol. s r. o., Nový Jičín Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Novojičínské Berušce, spol.s r. o., na ul. Husova 1, Nový Jičín (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami ( zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Přijímání dětí do mateřské školy zápis dětí do mateřské školy se provádí průběžně během celého školního roku. Děti jsou zapisovány postupně do pořadníku. pro nový školní rok jsou do mateřské školy přijímány ty děti, jejichž rodiče byli vyzváni k účasti na první setkání vždy v měsíci lednu a kde jsou rodiče podrobně seznámeni s výchovně vzdělávacím programem „Začít spolu“, jsou také podepisovány přihlášky a platí se zápisné. Na základě toho jsou rodiče vyzvání ještě jednou v měsíci červnu k podpisu závazné smlouvy, která je zároveň rozhodnutím o přijetí dítěte do MŠ.

Komentáře

Přidejte svůj názor