Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Beruška

Plovdivská 2568/6, Brno - Žabovřesky 61600
https://skola.obeczelizy.cz

Angličtina - hravou formou probudit u dětí zájem o angličtinu. Probíhá v průběhu dne v rámci vzdělávacího procesu ve třídě Žabičky. Logopedie - náplní je diagnostika, korekce a reedukace řečových funkcí. Logoped při individuální logopedické péči uplatňuje aktivizující metody, pracuje s obrázky a texty vycházejícími ze zájmů dětí. Edukativně-stimulační skupiny (dále ESS) - program určený předškolním dětem a rodičům. V průběhu 10ti lekcí se rozvíjí několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit. ESS jsou určeny dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky. Sportík - tělovýchovný kroužek, který se snaží motivovat a dále rozvíjet pohybové dovednosti dítěte. Tanečky - kroužek plný pohybových her a zábavnou formou rozvíjející psychomotoriku a kreativitu dětí. Děti se naučí různé taneční variace na lidové písničky, sestavy na říkadla a básničky. Naučí se vnímat hudbu, její rytmus i melodii. Jogínek - cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace, rovnováhy. Navíc jim jóga pomůže se lépe soustředit, vnímat a ovládat své tělo, rozvíjet svůj dech. Zpívánky - formou jednoduchých dětských písní se u dětí rozvíjí pěvecké, hudebně pohybové, poslechové a instrumentální činnosti. Prostřednictvím těchto činností se rozvíjí sluchové vnímání, rytmizace, intonace, tempo, ale také motorické dovednosti a jiné kognitivní schopnosti. Keramika - keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii.

Komentáře

Přidejte svůj názor