Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Bašť

K Beckovu 142, Líbeznice 25065
https://www.obec-borislav.cz

Projekty v roce 2020 "Klimatizace pro MŠ Bašť" Oznámení o výsledku výběrového řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Smlouva o dílo s dodavatelem akce: Smlouva o dílo - klimatizace.pdf _______________________________ Projekty v roce 2019 ____________________________ Název projektu: Šablony II pro MŠ Bašť Datum zahájení projektu: 01. 09. 2019 Datum ukončení projektu: 31. 08. 2021 Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012531 Zvolené šablony: 2.I/3 Školní psycholog - personální podpora školy 2.I/12 Projektový den ve škole ______________________________ Výzva k předložení nabídky.pdf Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ je příjemcem dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání Podpora přeměny zahrad u mateřských šklek na zahrady a hřiště v přírodním stylu " ŽIVÁ ZAHRADA Živé korálky mateřská škola Bašť" Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky . pdf smlouva o dílo s dodavatelem akce: Smlouva o dílo.pdf vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

Komentáře

Přidejte svůj názor