Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Adamov

Adamov, Rudolfov 37371
https://www.zsbatelov.cz

Personál tvoří 4 pedagogické pracovnice a 2 provozní zaměstnankyně: Mgr. Bc. Pavlína Grötschelová, ředitelka MŠ Mgr. Bc. Michaela Hanáková, učitelka Mgr. Kristýna Kubů, učitelka Mgr. Eva Smutná, učitelka Jana Vilímová, kuchařka, školnice Jana Sliwková, uklízečka. Účetnictví a školní jídelnu vede Jana Roučková. Vzdělávací program tvoří pedagogové na svých pravidelných schůzkách, na které přinášejí nápady a postřehy z nastudovaných materiálů. Do tvorby se zapojují i provozní pracovnice (např. zdravé stravování). Naše MŠ se nachází v obci Adamov v blízkosti krajského města České Budějovice. Obec nemá charakter typické vesnice, je to bývalá hornická osada s úzkými uličkami a malými domky. I toto se však mění, v poslední době se obec rozrůstá výstavbou několika desítek nových domů. S tím také souvisí rozšíření naší MŠ z jednotřídní na dvoutřídní. Rekonstrukce a rozšíření probíhala ve dvou etapách. Na podzim roku 2004 se za provozu budovala nová třída. V létě 2005 se přestavovala kuchyň, tak, aby vyhovovala novým hygienickým zákonům a vyhláškám. Po dobu rekonstrukce jsme úzce spolupracovali s obcí a rodičovskou veřejností a při slavnostním otevření MŠ jsme děkovali za toleranci a ochotu pomáhat. Mateřská škola se nachází v prvním patře budovy Obecního úřadu Adamov. V této budově v přízemí byla 4.12.1929 také zřízena úplně první mateřská škola v Adamově, měla jedno oddělení a byla součástí měšťanské školy v Rudolfově. Od roku 1929 má tedy MŠ v naší obci stálou tradici, jen na čas byla přestěhována do jiného objektu a pak zase navrácena zpět do budovy, ve které sídlí dodnes. V devadesátých letech minulého století uvažovala Obec Adamov o zrušení MŠ (proto také školku nijak nerozvíjela), ale díky rozhodnutí o nové výstavbě byla nakonec školka zmodernizována a rozšířena. Nyní disponujeme dvěma třídami s umývárnami a toaletami, ložnicí, šatnou, kuchyní, dále je zde zázemí pro učitelky a provozní pracovnice. Za posledních 14 let byla školka kompletně vybavena novým nábytkem, podlahovými krytinami, pomůckami a hračkami pro děti. Kuchyň je pravidelně doplňována nádobím, náčiním a přístroji, v srpnu 2013 byla kuchyň vybavena novým nerezovým zařízením (mycí pulty, skříně s pracovní plochou). Školní zahrada, zahradní domek, dvorek a vstupní branka byly zrekonstruovány v uplynulých letech. Na podzim 2012 byla budova MŠ zateplena, byla provedena výměna oken a celá budova dostala novou fasádu. Zahrada u MŠ je malá, z hygienických hledisek vyhovuje pro 20 dětí, v uplynulých letech byla vybavena novými herními prvky. Další zahrada je vzdálena asi 300 m od budovy. Kapacita mateřské školy je 40 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku do 2 tříd.

Komentáře

Přidejte svůj názor