Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola a základní škola sv. Augustina

Hornokrčská 709/3, Praha 4 - Krč 14000
https://www.msvelkenemcice.cz

iKAP II - Inovace ve vzdělávání .R. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 ********* MŠ a ZŠ sv. Augustina realizuje v období od 1.9.2022 do 31.8.2023 projekt s názvem Šablony III OP VVV pro MŠ a ZŠ sv. Augustina, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

Komentáře

Přidejte svůj názor