Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

V Zápolí 21/1250, Praha 4 - Michle 14100
https://www.skolaterlicko.cz

Azylový dům Centrum denních služeb Charitativní obchod Chráněná pracoviště Chráněné bydlení Denní stacionář Dětská skupina Dobrovolnická centra a programy Domácí ošetřovatelská péče Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Dům na půl cesty Hospicová a paliativní péče Humanitární pomoc Krizová pomoc Kurzy pro odborníky Kurzy pro veřejnost Mateřská škola Mateřská škola speciální Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Odlehčovací služba Osobní asistence Pečovatelská služba Podpora pěstounských rodin Podpora samostatného bydlení Pomoc cizincům a žadatelům o azyl Poradna pro pečující Praktická škola Předškolní klub Půjčovna kompenzačních pomůcek Raná péče Služba následné péče Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutická dílna Sociální rehabilitace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Týdenní stacionář Základní škola speciální Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Komentáře

Přidejte svůj názor