Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené

Novoměstská 21, Brno 62100
https://www.zs-sedlnice.cz

Naše škola je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem, která poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména sluchové postižení a závažné vady řeči, dále mentálním, tělesným nebo zrakovým postižením, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem). Z této úvodní stránky prosím dále pokračujete na webové stránky školy/organizace, která vás zajímá: Mateřská škola Základní škola Střední škola, střední odborné učiliště a odborné učiliště Speciálně pedagogické centrum

Komentáře

Přidejte svůj názor