Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola A & T

U Bečvy 2883/2, Přerov 75000
https://skolickaulesa.cz

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ pro rok 2021/2022 Přijati: Registrační číslo: 1/21 3/21 4/21 5/21 6/21 Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: Registrační číslo: 2/21 Zákonní zástupci byli vyrozuměni zasláním rozhodnutí ředitelky školy. Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 Povinná školní docházka pro dítě tedy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad povinné školní docházky. Zápis do 1. ročníku proběhne v pracovní dny v období od 1. dubna do 30. dubna 2021 v 1. patře budovy Soukromé základní školy, Máchova 3, Přerov. Informace pro zákonné zástupce dětí: zákonný zástupce zatelefonuje na číslo +420 581 735 445 ( Základní škola Máchova 3, Přerov). S ředitelkou školy se domluví na datu a hodině návštěvy školy. Ve škole sdělí zákonný zástupce požadované údaje o dítěti (rodný list, občanský průkaz s sebou), případně předloží dokumenty o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte. Ředitelka školy seznámí zákonné zástupce dítěte s organizací školy, odpoví na dotazy rodičů. Pokud zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky pro své dítě, informují o této skutečnosti ředitelku školy již při prvním telefonickém kontaktu. Zákonný zástupce potřebuje k žádosti o odklad povinné školní docházky doporučení příslušného školského poradenského zařízení(speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny) a doporučení odborného lékaře nebo psychologa. Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Kritéria pro přijetí: Na zápis k povinné školní docházce zveme děti, které k 31. 8. 2021 dovrší věku šesti let. Maximální počet přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je 5 dětí. Těšíme se na Vás. Mgr. Markéta Jiskrová, ředitelka školy Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci je možno se v případě dotazů obracet na vedení školských zařízení mailem i telefonicky. operativní dotazy na školu Máchova 3/U Bečvy 2 a školky U Bečvy 2 volejte ve všední dny v čase od 10:00 do 16:00 na telefonní čísla: Pevná linka: +420 581 201 804 Mobil: +420 722 107 304 Veškeré dotazy také můžete směřovat na naši mailovou adresu acorn.skoly@seznam.cz Děkujeme Vedení škol Mateřská škola A&T s.r.o. Speciální mateřská škola A&J s.r.o. Soukromá základní škola Acorn’s and John’s school s.r.o. Informace pro rodiče k formě zápisu dětí do 1. ročníku pro š.r. 2020/2021 - Zápis proběhne ve dnech 6.a 7.dubna 2020 (pondělí,úterý) od 14 do 18 hodin. - Rodiče/zákonní zástupci budou dítě zapisovat telefonicky na čísle 581 735 445 / Máchova 3, Přerov. - Prosím rodiče, aby si předem připravili veškerou dokumentaci a informace o dítěti. Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro dítě, musí uvést konkrétní důvod této žádosti. Údaje, které bude třeba uvést: • Jméno a příjmení dítěte • Datum narození dítěte • Zda-li rodiče žádají o odklad školní docházky, uvést důvod • Jestli již dítě mělo odklad povinné školní docházky po zápisu v loňském roce • Jméno a příjmení zákonného zástupce/rodiče dítěte • Adresa rodiče pro doručení písemností • Telefonní číslo rodiče/zákonného zástupce Prosíme o trpělivost - získání informací může chvíli trvat. Zároveň prosíme: připravte si předem odpovědi na výše uvedené otázky. Je-li třeba, mějte při ruce i zprávy školských poradenských zařízení. Děkujeme za vstřícný přístup a přejeme pevné zdraví. Mgr. Markéta Jiskrová, ředitelka ZŠ V klidném a překrásném prostředí v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy nedaleko parku Michalov se nachází prostorná budova, kterou z větší části obývá mateřská a speciální mateřská škola. Částečně zde působí i soukromá základní škola. Přímo v budově je dětský bazén, sauna, tělocvična, samostatná jídelna, oddělené ložničky a prostorné herny. Naše školky mají své vlastní třídy i program, avšak funguje zde velmi úspěšně přirozený způsob vzájemné integrace. Nadstandartní součástí programové nabídky je předplavecká výchova V prostorách budovy, která probíhá během celého školního roku. Zařazujeme keramické hrátky, individuálně logopedickou průpravu a další… Hlavní část základní školy sídlí v budově přes řeku Bečvu na adrese Máchova 3, kde probíhá největší část výuky formou malotřídního systému. Učitelé i asistenti pedagogů se věnují žákům ve dvou běžných a třech speciálních třídách. Pedagogický kolektiv je kreativní se smyslem pro zodpovědnost, aktivní hru i tvořivou zábavu dětí. MATEŘSKÁ ŠKOLA A&T s.r.o. třída KOŤÁTKA – třída je pro nejmladší děti. třída BERUŠKY – třída pro děti středního a nejstaršího předškolního věku. Navštěvují je děti bez postižení s běžným psychomotorickým vývojem. SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A&J s.r.o. Třída MOTÝLCI – třída pro děti s různým typem a stupněm postižení Třída SLUNÍČKA – třída pro děti se zrakovým postižením – poruchou binokulárního vidění Navštěvují ji děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytován zvýšený individuální přístup. Běžný vzdělávací program je obohacen o řadu speciálních cvičení a terapeutických technik nebo je v některých případech naopak upraven individuálním možnostem dětí. Programová nabídka zahrnuje všechny důležité složky jednotlivých výchov od pohybové, estetické, jazykové po rozumovou. Přiměřeným způsobem stimuluje psychomotorický vývoj předškolních dětí, vede je k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL s.r.o. Třída I. A – běžná Třída I. B – běžná Třída II. – speciální Třída III. – speciální Třída IV. – speciální Programová náplň plně koresponduje s individuálními potřebami dětí. Obsahuje vzdělávání ve všech oblastech učiva ZŠ. Po domluvě je možné využít odpolední školní autodopravy pro děti ze vzdálenějšího okolí.

Komentáře

Přidejte svůj názor