Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola a školní jídelna Chotětov

Mírová 2, Chotětov 29428
https://www.skola-chrastany.cz

AKTUÁLNĚ Úplata za předškolní vzdělávání na rok 2022/2023 byla stanovena z nákladů za kalendářní rok 2021 na Kč 850,- _____________________________________________________________________________________ Nabídka volnočasových aktivit Ptáčata - dětský pěvecký sbor. Zkoušky jsou každé pondělí na 9. ZŠ Pastelka v Mladé Boleslavi od 16.00 - 16.45. 16.55 - 17.15 pro zájemce hra na zobcovou flétnu. Přihlášky a více informací u ředitelky školy, tel. 731 563 865. Line Dance - přípravka - pohybové aktivity, tanec. Tréninky jsou v úterý odpoledne. Více informaci u Mgr. Květy Srbkové, tel. 731 517 496. Angličtina pro nejmenší - termín výuky bude domluven na informativní schůzce. Výuka probíhá v Motýlkové třídě v pátek od 14.30. Aerobic - pohybové aktivity a cvičení s paní ing., Lucií Novákovou. Výuka byla přesunuta do MŠ Bezno. _____________________________________________________________________________________ Logopedickou prevenci dětí v péči klinického logopeda Domluva s paní Leonou Bambuchovou, tel. 608 705 730 _____________________________________________________________________________________ Informace k Zápisu do MŠ 2023/2024 naleznete níže v sekci Aktuality. Odkaz na Dotazník: https://www.survio.com/survey/d/T4X8T6Z0H2Y6W7N1K Informace ke stravování ve školní jídelně V případě nemoci budou obědy vydávány do vlastních jídlonosičů od 11 hod do 12.30 hod.

Komentáře

Přidejte svůj názor