Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Jubilejní základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Rusava

Rusava 203, Bystřice pod Hostýnem 76861
http://skolarusava.cz

Naše jednotřídní mateřská škola leží ve středu rekreační obce Rusava, v malebném údolí Hostýnských vrchů. Krásná příroda obklopující mateřskou školu ze všech stran byla také důvodem, proč jsme si jako základní zaměření zvolili ekologickou výchovu, jejíž prvky se prolínají celým výchovným působením naší mateřské školy. Náš vzdělávací program využívá též bohaté historie a kulturního dědictví tohoto kraje. Mateřská škola je součástí základní školy a je situována v přízemí budovy základní školy. Budova obsahuje následující prostory: 5 tříd školní družinu školní jídelnu s vlastní kuchyní tělocvičnu školní hřiště školní zahrada Mateřská škola má k dispozici část přízemního patra budovy, v nichž se nachází: herna ložnice šatna umývárna se sociálním zařízením kabinet pedagogického personálu Charakteristika třídy Charakteristika třídy se každoročně mění. Záleží přitom především na věkovém složení dětí, množství dětí předškolního věku a na množství dětí, které nedosáhly tří let a také kolik dětí je v současné době nově přijatých. Některé děti se velmi těžce adaptují na nové neznámé prostředí, i když v tomto směru nemáme příliš negativní zkušenosti. Děti se již při vstupu do mateřské školy většinou dobře znají, a tak jim „ztráta“ maminky nepřipadá tak bolestivá. Nedá se rozlišit, která skupina dětí je dominantní. Každé dítě je individualita. Záleží především na přístupu rodiny k dítěti i na jeho vrozených dispozicích. Převládají děti živé, nebojácné, samostatné. I nejmladší děti ze třídy si dokáží bez problémů sjednat respekt. Vztahy v kolektivu jsou kamarádské, bez vážnějších výchovných problémů. Výchova v různorodém kolektivu vede děti velmi brzy k samostatnosti, k uvědomování si vlastního já, k potřebě pomoci slabšímu nebo menšímu kamarádovi.

Komentáře

Přidejte svůj názor