Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

III. mateřská škola Litomyšl

Lidická 1056, Litomyšl 57001
https://www.zs-hradek.cz

29. 8. 2022 - Informace pro rodiče předškoláka Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád . Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí. Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu. Omlouvejte děti: Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258 Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472 mobil Veverky – 720 213 583 Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí) Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-) Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny) Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.) Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

Komentáře

Přidejte svůj názor