Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

II. mateřská škola Preciosa

Puškinova 80, Liberec 24 46312
https://www.deaf-ostrava.cz

15.5. Hrátky a zpívánky s maminkami u Berušek – od 15.30 do 16.30 hod. Prosíme o účast pouze maminky. 16.5. Besídka pro maminky u Včeliček – od 15.30 do 16.30 hod. Prosíme o účast pouze maminky. 26.5. STŘEVLIK, Dolánky u Turnova – celodenní výlet pro obě třídy. Program „Z pohádky do ráje“. Doprava vlakem. Příchod do MŠ do 8 hodin. Návrat 15.30 hodin. 1.6. DEN DĚTÍ – dopoledne na zahradě. Hry, soutěže, tanec. 7.6. OSLÍ STEZKA – výlet objednaným autobusem na oslí farmu. Pro děti bude připraven půldenní program s oslíky na 2 – 3 hodiny. Poté výlet po okolí. Návrat 14.30 – 15 hodin. Více informací najdete zde: https://www.oslistezka.cz/pro-skoly-a-skupiny 15.6. Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí (přihlášených do MŠ od 1.9.2023) se konají v budově MŠ od 15 do 16 hod. 20.6. ROZLOUČENÍ s budoucími školáky – zahradní slavnost pro rodiče a všechny děti od 15.30 hod. Kulturní program, piknik, opékání buřtů.

Komentáře

Přidejte svůj názor