Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

GALILEO SCHOOL - bilingvní mateřská škola a základní škola

Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek 73801
https://www.elanek.eu

Představení mateřské školy Mateřská škola GALILEO SCHOOL zahájila svou činnost v roce 2008 a od roku 2009 je zařazena do sítě předškolních zařízení. Soustředí se na rozvoj potenciálu dětí ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do tří skupin, dvou tříd Kindergarten (Hvězdička, Sovička) a Prepclass (předškoláci - Lodička). V tomto posledním roce vzdělávání v mateřské škole se malí žáci připravují na vstup na základní školu. Pokládají základy jednotlivých předmětů po vědomostní i jazykové stránce. Díky individuálnímu přístupu k dětem máme možnost se jim lépe věnovat a rozvíjet tak jejich talent a nadání. Výuka v českém a anglickém jazyce probíhá za účasti kvalifikovaných učitelek. Složení tématických okruhů, uměleckých a pohybových aktivit koresponduje s Rámcovým výchovně - vzdělávacím programem. Dispozice a vybavení školky Mateřské škole jsou vyhrazeny tři třídy v samostatném pavilonu v areálu MŠ Sněženka na ulici 8. pěšího pluku. Interiér školičky je koncipován tak, aby v dětech navozoval příjemnou a klidnou atmosféru. Všechny místnosti jsou rozděleny na část pracovní a herní, přičemž děti mohou přehledně a volně využívat různá centra aktivit: např. “knihovnu“,“výtvarný koutek“, “malý svět“. Kromě toho mají děti pro své činnosti k dispozici také rozlehlou zahradu se spoustou herních prvků. Propojením stylu výuky na obou školach "pod jednu střechu" mají budoucí prvňáčci v mnohém usnadněn přechod na základní školu, protože jsou již navyklí na metody výuky i výchovy, které v GALILEO SCHOOL uplatňujeme. Nabízíme: výuku v anglickém a českém jazyce pod vedením zkušených pedagogů práci s originálními učebnicemi a pracovními sešity od zahraničních vydavatelů individuální přístup (jeden učitel na 6 - 8 dětí, učitelé si o dětech vedou podrobné záznamy, každé dítě má portfolio svých prací) bezstresové a vysoce motivující prostředí (uvědomujeme si vliv, který máme na utváření osobnosti dítěte, a proto se snažíme dětem vytvářet prostředí plné vzájemné tolerance, důvěry a podpory) odpolední zájmovou činnost a další aktivity v průběhu roku – besedy, návštěvy knihovny, divadelní představení, výtvarné workshopy, plavání, lyžařský kurz... návaznost na bilingvní základní školu akreditovanou MŠMT Přesunout nahoru

Komentáře

Přidejte svůj názor