Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Dětské integrační centrum a mateřská škola

Hurbanova 1285, Praha 4 14200
http://www.dic-saop.cz/

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči – vzdělávací, speciálně pedagogickou, psychologickou a rehabilitační. Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu. SOUČÁSTÍ DĚTSKÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA A MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU: Mateřská škola s třídami zřízenými dle § 16 odst. 9 školského zákona /MŠ/ – zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené i stejné třídy (4 běžné, 2 zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona), třída pro dvouleté děti, speciálně pedagogické centrum /SPC/ – poskytuje služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vymezeny jako standardní činnosti ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., nestátní zdravotnické zařízení /NZZ/ – např. individuální cvičení na neurofyziologickém podkladě, skupinové kondiční cvičení, vodoléčba, sauna.

Komentáře

Rodiče pozor! Před pár dní během venčení psa,byla jsem svědkem nepříjemné situace -ucitelka na zahrádce bila dítě!!! Ředitelka naštěstí ji zarazila! Chudák chlapeček:(((

Talian (2023-9-20)

Přidejte svůj názor