Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická

Dolákova 555, Praha 8 - Bohnice 18100
https://www.firmy.cz

Poskytuje komplexní speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výchovy a předškolní přípravy 3 – 6 letým dětem s různými typy narušení komunikačních schopností. Děti jsou přijímány na základě doporučení školského poradenského pracoviště. Režim a logopedický program je veden speciálními pedagogy ve třídách po deseti dětech. Školní vzdělávací plán Brána dětem otevřená vychází z rytmu ročních období a je zaměřen na všestranný rozvoj komunikace. Speciální program obsahuje každodenní individuální a skupinovou logopedickou intervenci, stimulační metody, intenzivní přípravu pro předškoláky a bohatou škálu zájmových aktivit. Nižší počet dětí ve třídách umožňuje vysoce individuální přístup a rodinný charakter celé MŠ. Pedagogové – logopedi se věnují edukačnímu vedení rodiny, řídí domácí terapii, organizují podpůrné skupiny a rodičovské dílny. V každé třídě pracuje i asistent pedagoga. —————————————————————————– STRAVOVÁNÍ – viz https://mspoznanska.cz/w/skolni-jidelna/

Komentáře

Přidejte svůj názor