Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Církevní mateřská škola České Budějovice

Lipenská 3/1978, České Budějovice 37001
http://zspribyslavice.cz

Posláním CMŠ je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti v duchu křesťanské morálky a etiky. Základem výchovné práce je vytváření prostoru pro spontánní hravý projev dítěte, jeho kultivaci a formování. Základním výchovným prostředkem je tvořivá hra. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Výchovnou práci se snažíme obohacovat o křesťanské prvky, jako je láska k bližnímu, tolerance, odpuštění, vzájemné usmíření, nesobeckost apod. Snažíme se děti všestranně připravit nejen na vstup do základní školy, ale především do života. Náboženská výchova prolíná nenásilně celým programem. Ve výchovné práci využíváme prvky výchovy Marie Montessori a ve zvýšené míře se zabýváme environmentální výchovou dětí. Církevní mateřská škola má k dispozici velkou pěknou zahradu. Často chodíme do planetária, navštěvujeme divadla a další kulturní pořady, rádi jezdíme i na výlety. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s odkladem školní docházky sestavujeme ve spolupráci s SPC individuální plány a využíváme pomoc speciálního pedagoga, asistentů pedagoga a logopedek. Speciální péči věnujeme i dětem mimořádně nadaným, dáváme jim možnost rozvíjet jejich schopnosti a nadání a zařazení do kolektivu.

Komentáře

Přidejte svůj názor